Pendakwaan

PROFIL

Syeikh Bisyamuddin Azha bin Baharom, BCK

Ketua Bahagian Pendakwaan


Info Korporat

Carta Organisasi

Bahagian Pendakwaan

Maklumat Carta Organisasi

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN PENDAKWAAN

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7745400
No. Faks : 04-7745439
Emel : jheaik.pendakwaan@kedah.gov.my

bahagian pendakwaan jheaik