Pengurusan Halal

PROFIL

Syeikh Ahmad Shukri Bin Mohamaed, BCK.


Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Pengurusan Halal


Info Korporat

Carta Organisasi

Bahagian Pengurusan Halal

Maklumat Carta Organisasi

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7026100/ 04-7026101
No. Faks : 04-7026129
Emel : halalkedah@gmail.com

Bahagian Pengurusan Halal JHEAIK