Penyelidikan

PROFIL

Syeikh Alauddin bin Dato’ Hj Bakar, AMK.,BCK

Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penyelidikan, S48


Info Korporat

Carta Organisasi

Bahagian Penyelidikan

Maklumat Carta Organisasi

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN PENYELIDIKAN


JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7745400
No. Faks : 04-7745502
Emel : jheaik.penyelidikan@kedah.gov.my

Bahagian Penyelidikan JHEAIK