Undang-Undang Keluarga Islam

PROFIL

Dr. Syeikh Hazizan bin Mat Desa, BCK.
Ketua Penolong Pengarah Kanan, S52


Info Korporat

Rundingcara
Kekeluargaan
Atas Talian

Borang Rundingcara Kekeluargaan

Maklumat Umum
Khidmat Runding Cara

Carta Organisasi

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

Maklumat Carta Organisasi

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7745423/04-7745425
No. Faks : 04-7741072
Emel : jheaik.uuki@kedah.gov.my

Bahagian Undang-undang Keluarga Islam JHEAIK