Undang-Undang Keluarga Islam

PROFIL

Dr. Syeikh Hazizan bin Mat Desa, BCK.
Ketua Penolong Pengarah Kanan, S52


Info Korporat

Rundingcara
Kekeluargaan
Atas Talian

Rundingcara Kekeluargaan Atas Talian​

Akan Datang

Borang Rundingcara Kekeluargaan

Maklumat Umum
Khidmat Runding Cara

Carta Organisasi

Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam

Maklumat Carta Organisasi

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7745423/04-7745425
No. Faks : 04-7741072
Emel : jheaik.uuki@kedah.gov.my

Bahagian Undang-undang Keluarga Islam JHEAIK