Pengurusan, Pentadbiran & Kewangan

PROFIL

Encik Mohd Noor Bin Ismail
Timbalan Pengarah (Pengurusan) N52


Info Korporat

Organisasi Kami

Bahagian Pengurusan, Pentadbiran & Kewangan

Maklumat Carta Organisasi dan Direktori Kakitangan

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

BAHAGIAN PENGURUSAN, PENTADBIRAN & KEWANGAN

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7745400
No. Faks : 04-7745463
Emel : jheaik.pengurusan@kedah.gov.my

bahagian pengurusan, pentadbiran & kewangan