Pentadbiran & Kewangan

PROFIL

Kosong

 

Timbalan Pengarah (Pengurusan) N52

 
 

Info Korporat

Organisasi Kami

 

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Maklumat Carta Organisasi dan Direktori Kakitangan

Direktori Kakitangan

Hubungi Kami

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH
BANGUNAN WAN MAT SAMAN, JALAN RAJA
05676 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN

No. Tel : 04-7026000
No. Faks : 04-7026122
Emel : jheaik.pengurusan@kedah.gov.my

bahagian pentadbiran & kewangan