ARAHAN PELAKSANAAN AKTIVITI KEAGAMAAN DI MASJID DAN SURAU NEGERI KEDAH DARUL AMAN (09 NOV 2020)