Soalan Lazim | Bahagian Penyelidikan

Soalan Lazim | Bahagian Penyelidikan

Soalan Lazim Bahagian Penyelidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah

 

 Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Cawangan Kajian & Pemantauan Akidah ?

 Perkhidmatan Yang Disediakan;

  • Menjalankan kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan isu akidah dan syariah.
  • Menyediakan profil berkaitan dengan isu-isu akidah dan syariah yang terdapat di Wilayah Persekutuan.
  • Memberi penjelasan mengenai isu-isu akidah dan syariah kepada  semua lapisan masyarakat di       Negeri Kedah Darul Aman.
  • Mendokumentasikan hasil kajian dan penyelidikan serta risalah-risalah yang berkaitan isu akidah dan syariah .
  • Mengadakan pemantauan ke atas penyebaran ajaran dan pegangan akidah dan syariah yang menyeleweng.

 

Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Penapisan Media?

Perkhidmatan Yang Disediakan;

  • Mengkaji dan menapis bahan-bahan penerbitan berunsurkan Islam yang bercanggah dengan ajaran       Ahli Sunnah Wal Jamaah.
  • Menerima aduan dari orang ramai berkenaan premis yang menjual atau mempamerkan barang-barang       atau terbitan yang mengandungi kalimah Allah        dan ayat-ayat Al-Quran.
  • Membuat pemantauan ke kedai-kedai buku, peralatan audio visual dan premis- premis yang       disyaki  sekitar Negeri Kedah .

 

  • Saya ingin membuat aduan berkaitan dengan ajaran sesat, dakyah, hal ehwal agama Islam dan lain-lain, adakah Bahagian Penyelidikan  adalah tempat yang sesuai            untuk membuat aduan tersebut?

             Ya, aduan berkaitan dengan ajaran sesat, dakyah, hal ehwal agama Islam dan lain-  lain boleh dibuat di  Bahagian Penyelidikan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman